[MV] LEEWOO(이우) _ Propose(고백)

  lượt xem 2,870

1theK (원더케이)

26 ngày trước

[MV] LEEWOO(이우) _ Propose(고백)
[공지] 1theK VIpost는 MV를 유통하는 공식 채널로, 해당 영상의 권리가 1theK로 이관됨에 따라 재업로드 되었습니다.
[Notice] 1theK VIpost is an official channel that distributes music videos.
This video has been uploaded again as the right of this video was transferred to 1theK.

NHẬN XÉT
Dark Hunter
Dark Hunter 25 ngày trước
This song sucks
Vikram Adhitay
Vikram Adhitay 25 ngày trước
👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
엄준식갤러리
엄준식갤러리 25 ngày trước
왜 댓글이 없지.. 내가 첫번째 한국인이라니
otp 7 :3
otp 7 :3 25 ngày trước
😊😊☺☺♥️♥️♥️♥️
RAMON X-1
RAMON X-1 25 ngày trước
My favorite song ❤️
ngr anna
ngr anna 26 ngày trước
Thank you ❤️
Blind spot
Blind spot 26 ngày trước
Why did u post it at 5 a.m.? In Thailand is 3 a.m. but I still watch it. Lmaoo
임재영
임재영 26 ngày trước
OMG 😍💋 💝💖❤
Kimmy Thai
Kimmy Thai 26 ngày trước
STAN LEEWOO, HE DESERVES MORE RECOGNITION!
[MV] LEEWOO(이우) _ My regards(내 안부)
04:00
1theK (원더케이)
lượt xem 5 N
YÊU TRONG ĐAU THƯƠNG - TEASER TẬP 36
1:03
[MV] LEEWOO(이우) _ If I Know(미리 알았더라면)
05:41
1theK (원더케이)
lượt xem 2,5 N
[M/V] 이우 (LEEWOO) - 너를 (memories)
03:48
rhybeat 리빗
lượt xem 81 N
Propose 고백
03:54
Hot Potato - Topic
lượt xem 2 Tr
YÊU TRONG ĐAU THƯƠNG - TEASER TẬP 36
1:03
Yuav Hlub Los Mob Yuav Tso Los Nco #85
22:48
Vanglear Xiong
lượt xem 153 N