[MV] LEEWOO(이우) _ if i could(다시 웃게 할 수 있다면)

  lượt xem 2,464

1theK (원더케이)

23 ngày trước

[MV] LEEWOO(이우) _ if i could(다시 웃게 할 수 있다면)
[공지] 1theK VIpost는 MV를 유통하는 공식 채널로, 해당 영상의 권리가 1theK로 이관됨에 따라 재업로드 되었습니다.
[Notice] 1theK VIpost is an official channel that distributes music videos.
This video has been uploaded again as the right of this video was transferred to 1theK.

NHẬN XÉT
Suphachok Sangkamaneenakorn
Suphachok Sangkamaneenakorn 19 ngày trước
🖤🌼
Sarith Sou
Sarith Sou 20 ngày trước
My Yewon baby
Najwa Nurisma
Najwa Nurisma 22 ngày trước
👍
Young Tiffany
Young Tiffany 22 ngày trước
유난히도 아프게 했죠 이제와 아파하고 있죠 나 그대를 놓치기 전으로 돌아갈수 없기에 후회하고 있죠 유난히 느려진 시간이 그대를 나 아프게 한 벌이라면 나 기도하죠 이 이별의 끝에 그대가 있기를 그럴수 있기를 다시 웃게 할수있다면 내게 그럴 권리가 있다면 어설프게 아껴 다 주지 못했던 내 맘을 다 주고싶은데 이별에도 유예가 있다면 이렇게도 후회하는 날 알아준다면 그 언젠가 이 이별의 끝이 다시 그대기를 뻔뻔하게도 나 바라고있죠 다시 웃게 할수있다면 내게 그럴 권리가 있다면 어설프게 아껴 다 주지 못했던 내 맘을 다 주고싶은데 그 좋았었던 모든 시절이 내가 누렸던 권리였다면 이제는 널 놓아줘야 할 책임만 남은건가요? 다시 웃게 할수있다면 내게 그럴 권리가 있다면 당연하게 여겨 다 알지 못했던 그 사랑을 다시 얻을수만 있다면
G__G
G__G 22 ngày trước
Yangji unnie????? The unit ❤️❤️❤️ Leewoo oppa please duet Yangji unnie too 🙏🏻
Vikram Adhitay
Vikram Adhitay 22 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Rosé Story
Rosé Story 22 ngày trước
♥️♥️♥️
Paulina Alvarez
Paulina Alvarez 22 ngày trước
five comment
임재영
임재영 23 ngày trước
First comment
KstAr BD
KstAr BD 23 ngày trước
First comment
[MV] LEEWOO(이우) _ If I Know(미리 알았더라면)
05:41
1theK (원더케이)
lượt xem 2,4 N
🎵발라드 유명한 곡들🎵
3:00:59
음악상자-Music box
lượt xem 799 N
이우(LEEWOO) - 이별행동 Official Music Video
03:47