CỜ GIANG HỒ. Vũ Hồng Sơn 5p vs 7p Quỳnh Siêu Nhân

  lượt xem 2,808

Cờ Tướng Phương Liệt

Tháng trước

46 Kỳ thủ đến từ các clb tham gia tranh giải hàng tháng do clb Phương Liệt tổ chức. Đấu loại trực tiếp.15p tích lũy 5s 4 ván

NHẬN XÉT
Showmatch úp | Bùi Chu Nhật 8p chấp Hải ếch ộp 2 trên 1 dưới dưới 10p
1:27:47